Általános Szerződési Feltételek a tájékoztatóval kapcsolatban

1. A képzést szervező vállalja a jelentkező nyelvi képzésével kapcsolatos részletekről való tájékoztatást.

 

2. A tájékoztatóra jelentkező vállalja, hogy részt vesz Lupán Német Online online tájékoztatóján, melynek során lehetősége nyílik megismerkedni a Lupán Német Online belső felépítésével, oktatási rendszerével, valamint az ezzel kapcsolatban felmerült kérdéseire is választ kap.


3. A tájékoztatóra jelentkező nem köteles az oktatásban később részt venni, a Lupán Német Online által küldött levelekről bármikor leiratkozhat a "leiratkozás" gombra nyomva, így további ajánlatokat sem fog kapni a Lupán Német Online-tól.

 

4. Amennyiben a tájékoztatóra jelentkező mégsem tudna jelen lenni az élő bejelentkezésen, úgy módjában áll egy későbbi időpontban részt venni az online tájékoztatón.


5. A képző tájékoztatja a Jelentkezőt, hogy a jelentkezés aláírásával írásban hozzájárul a megadott adatainak az Angol & Német Online által vezetett és kezelt adatbázisában való szerepeltetéséhez. Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján, az abban meghatározottak szerint történik; csak a szükséges módon és szükséges ideig, a Jelentkező azonosítása, illetve a vele történő kapcsolattartás céljából, a szerződés tárgyát képező nyelvoktatásról szóló tájékoztatási célnak megfelelően. Az adatok kizárólag az Angol & Német Online birtokában maradnak, harmadik félhez nem kerülnek. (Lásd: Adatvédelmi szabályzatunkat)

 

6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv megbízási szerződésre vonatkozó szabályai az irányadók.

 

 

Elérhetőség

Lupán Német Online info@lupannemetonline.com